Pavel Klíma

Osmnáct let jsem pracoval jako ředitel školy a školky, v roce 2014 jsem vstoupil do politické strany TOP 09, aby si lidé v závorce za jménem přečetli, že se hlásím k zodpovědné politice.

Už před volbami do poslanecké sněmovny jsem byl zastáncem spolupráce pravicových konzervativních stran v jednom politickém bloku. Koalice SPOLU ukázala, že tato spolupráce má smyl.

* 1971 / Tábor
od roku 2003 žije v Oboře u Tábora
do roku 2003 v Táboře
vzdělání: 1991 – 1996 – PF JU v Českých Budějovicích (čj – vv)

Pracovní životopis

2021
Zvolen poslancem PČR

2020
Uvolněný náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

  • Školství
  • Podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
  • Řízení zřizovaných organizací v rezortu
  • Veřejné zakázky
  • Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

2003 – 2020 – ředitel Základní školy a Mateřské školy Malšice
1996 – 2003 – učitel výtvarné výchovy a českého jazyka na ZŠ Zborovská v Táboře

komunální politika:
od roku 2006 zastupitel Městyse Malšice
od roku 2016 zastupitel Jihočeského kraje

------

malíř (www.klimapavel.com)
člen výtvarné skupiny KOSA  
člen Asociace jihočeských výtvarníků (www.ajv.cz), člen sdružení FF16 (www.ff16.cz)
kurátor Galerie Malšice (www.galerie.malsice.eu)

Tým

Matouš Klíma

Asistent poslance  

Člen TOP09, rodák z Tábora. 
Vystudoval český a anglický jazyk na Pedagogické fakultě JU. 

V současné době pokračuje v magisterském studiu na Filozofické fakultě JU. 

V týmu má na starost rešerše, správu sociálních sítí,  copywriting a chod poslanecké kanceláře Pavla Klímy. 

Jan Mikeš 

Asistent poslance a odborný referent na MČ Praha 3 

Rodák z Volar, od roku 2020 studuje program Politologie a veřejná politika na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje jako odborný asistent na radnici MČ Praha 3, kde se věnuje školství a občanské participaci. 

V týmu sleduje aktuální témata v médiích na sociálních sítích a následně připravuje výstupy reagujících na současné politické dění. Je prvním místopředsedou mládežnické organizace TOP09 - TOPtým. 

Štěpán Klíma

Marketing a PR  

V týmu má na starost marketingové kampaně a PR. Dlouhodobě se ve svém ateliéru Modul věnuje tvorbě značek a jejich udržitelné komunikaci.

#vašedotazy