Vzdělávání nemůže být jen o platech

Začátek školního roku 2018/2019 navzdory nečinnosti MŠMT přišel opět s železnou pravidelností. A tak ředitelé znovu utopeni ve změti předpisů s několika výklady loví to nejlepší znění pro svoji školu, letos navíc pod jhem GDPR přelepují popisky u fotografií žáků na stěně i webu, ti odvážnější (nebo línější?) slyší na „hlas rozumu“ a nechají vše plynout dál, jiní fotogalerii prostě zavřou nebo sundají. Prostě žijí podstatnými problémy.

Ale v pondělí 3. září se žáci dostaví a já jim přeji, aby před ně předstoupili autority, přirození vůdci, kteří s žáky vystoupají na kopec zvaný matematika (český jazyk, etický výchova, fyzika…) s vědomím, že někteří z nich potřebují více zastávek ve výškových táborech. Ale od toho jsme učitelé, abychom potřeby a schopnosti jednotlivých žáků poznali a zohlednili.

Přeji nám všem, aby i na MŠMT pochopili, že školy potřebují více diskuse o způsobech učení a hodnocení žáků. Investice do změn myšlení všech učitelů, oni jsou nositeli jakékoliv změny ve školství. Jinak ustrneme i nadále pouze v debatách o výši platu.

Á propos – všimli jste si skvělého PR této vlády na téma učitelské platy? Před volbami 2017 všichni se předháněli ve výši nárůstu, noviny jsou opět plné navýšení a výsledkem je slib patnácti procent v roce 2019, první navýšení této vlády v době prosperity rok a čtvrt po volbách. Letos tedy nepřibyla v učitelské peněžence ani koruna! Ale PR skvělé, makáme, veřejnost to vidí a čte. No nic, učitelé i ředitelé škol to zase zvládnou.

Krásný školní rok 2018/2019 přeji.
Pavel Klíma

ředitel ZŠ a MŠ Malšice, předseda školského výboru Jihočeské kraje