Ve školství jsme zvládli zafinancovat volební dárečky vlády

Zastupitelům Jihočeského kraje se podařilo úspěšně schválit rozpočet na příští rok. Klíčová je pro TOP 09 i oblast krajského školství. Jihočeskému kraji se daří získávat dotace na rekonstrukce i nové vybavení škol. Ty financuje především z integrovaného regionálního operačního programu a operačního programu životní prostředí.

„V roce 2017 se podařilo jihočeským školám uspět v evropských investičních projektech, zejména v IROP a OPŽP. Projekty budeme realizovat do konce roku 2018 v celkové částce převyšující 900 miliónů korun. Konkrétně z IROP se čerpá 630 miliónů korun na 49 projektů, přičemž dotace činí 85 procent z celkových nákladů, a z OPŽP financujeme 24 projektů v hodnotě 380 miliónů korun, tady dotace představuje 30 procent. Jako zástupci kraje tyto projekty z jeho rozpočtu spolufinancujeme a předfinancujeme,“ uvedl předseda Komise pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pavel Klíma (TOP 09).

Krajští rozpočtáři přitom museli v druhé polovině roku 2017 řešit zásadní problém, který vyvolal dopad školské reformy na krajský rozpočet. „Na rozdíl od řady jiných krajů jsme rozpočtově zvládli zavedení inkluze. I včetně sanace výpadku financí na podpůrná opatření pro speciální školy. Náklady na platy asistentů pedagoga se kryly z rezerv, jejichž výši ale ministerstvo školství špatně nastavilo. To si vyžádalo dofinancování z peněz kraje. Zároveň se podařilo zajistit v časové tísni i navýšení tarifů nepedagogů od 1. července a navýšení platů pedagogů a nepedagogů od 1. listopadu, kdy MŠMT neposkytlo krajům plnou částku na toto navýšení, a na pokrytí zbývajících peněz jsme museli použít krajskou rezervu na přímé výdaje na vzdělávání. Za to je třeba školské rozpočtáře pochválit. Konec konců v tomto roce si krajští rozpočtáři opravdu užili populistické vrtochy vlády, která podobně navyšovala platy řidičům veřejné dopravy, aniž by krajům poslala peníze navíc,“ 

upozornil Pavel Klíma