S ministrem Válkem na jihu

S kolegou z TOP 09 ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem jsme začátkem června navštívili zdravotnická zařízení v Jihočeském kraji.

Náš nabitý program jsme zahájili oficiálně na krajském úřadě společně s hejtmanem Martinem Kubou. Hlavní cílem dne byla Dětská psychiatrická nemocnice Opařany na Táborsku. Úkol byl z pohledu státu i kraje jasný: sdělit médiím, že Opařany nekončí a šlo nám o to komunikovat veřejnosti další vývoj ve fungování tohoto jedinečného „venkovského“ zdravotnického zařízení. 

Shodnu se s kolegou Kubou, že přímo na místě jsme se mohli přesvědčit o odborné kvalitě stávajícího týmu, který odprezentoval vizi s jasným plánem na komplexním rozvojem celého areálu. Je ovšem potřeba říci, že tak růžově to ještě před nějakou dobou nevypadalo a nemocnici hrozil neudržitelný podstav kvalifikovaného personálu, primárně atestovaných lékařů. S novým ředitelem nemocnice Michalem Goetzem chceme v rámci kraje řešit možnosti, jak konkrétně v udržení lidských zdrojů pomoci. Jsem rád, že i nadále budou Opařany nemocnicí se základní školou s vysoce specializovaným přístupem. 

Vlasta Válek se vyslovil, že opařanská nemocnice je unikátní protože, je postavená na práci jednotlivců a jejich vynikající organizaci. O tom koneckonců svědčí i fakt, že DPN se loni stala vítězem projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2021, cenu udělovanou Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. Ministr zhodnotil kladně i spolupráci vedení kraje a státu, který Opařany zřizuje. Taktéž řekl, že je důležité, aby kvalita péče odpovídala tomu, co obnáší moderní psychopediatrie třetího tisíciletí a děti se vracely v co nejvyšší duševní kvalitě zpět do života. 

Další zastávkou v regionu byla i nemocnice v Táboře. Přivítal nás ředitel Ivo Houška a následovala exkurze do zmodernizovaných prostor kolem atria, jakož i další oddělení, zejména pak to nejmodernější psychiatrické. Velmi nás zaujalo i zdařilé architektonické zpracování, které vytváří uklidňující prostor a nepůsobí natolik sterilně. 

Ministr se následně bavil s vedením nemocnice o moderních přístupech ve zdravotnickém řízení i o stávající a připravované legislativě. 

Následně jsme zavítali na obhlídku oblastní výjezdové základny Záchranné zdravotnické služby a hasičů v Táboře. Ředitel ministra provedl moderním vozovým parkem, včetně speciálně upravených vozidel pro řešení a likvidaci mimořádných událostí. Společně jsme pak projednávali možnosti vícezdrojového financování zdravotnických záchranných služeb a nyní také aktuální problematiku možnosti členů integrovaného záchranného systému odejít do předčasného důchodu bez sankce.

Výjezd jsme uzavřeli návštěvou táborského Domácího hospicu Jordán byla mou srdeční záležitostí, protože paní ředitelku Marii Sovadinovou dobře znám a vím jaká práce za jejím týmem odborníků na paliativu stojí. Přeji jim mnoho zdaru a hlavně energie při etablování tohoto zaměření zdravotnické péče mezi respektované obory, které výrazně přispívají k důstojnému dožití.