Kolegové z učitelských fakult, vyndejte si hlavu ze své akademické brašničky

Parlament bude brzy schvalovat novelu zákona o pedagogických pracovnících, která loni neprošla.  Letos možná na malichernostech nezhyne, ale bude to boj. Boj za „čistotu profese“.

Máme tady stav, kdy zkrátka trpíme nedostatkem učitelů matematiky, fyziky a informatiky na základních i středních školách. Není to tedy problém jen pedagogických fakult, ale především přírodovědeckých, které mají zásobovat sborovny středních škol, tedy gymnázií, odborných škol i učilišť právě učiteli těchto aprobací.

V žádném případě jim neupírám akademické svobody, ale stát u nich má dlouhodobou objednávku na učitele, ony ji evidentně plní nedostatečně. Ve chvíli, kdy dočasně chceme pomoci ředitelům nedostatek překlenout lidmi z praxe, brání svůj monopol s rektory na štítě a především debatou, zda je důležitější pedagogika, či oborová didaktika. Taková debata je navýsost důležitá i zajímavá, ale není to téma dne. Novela umožňuje přivést do sborovny schopné provázející učitele (rozuměj učitele, kteří jsou schopni vést studenty fakult na praxích, kde si osvojí jak pedagogiku, tak oborovou didaktiku) a uvádějící učitele (rozuměj učitele, kteří budou schopni čerstvým učitelům pomoci s pedagogikou a oborovou didaktikou – to nám to zapadá). Novela zákona mj. zakotví trvalou záruku solidního učitelského platu, což pomůže zvýšit zájem o učitelskou profesi. Již nyní to můžeme díky zvýšení učitelských platů pozorovat. 

A my se utopíme v diskuzích o důležitosti oborové didaktiky, o níž nikdo nepochybuje! Ale tak to dělejte, milé fakulty. Místo toho rektoři sepisují prohlášení o deprofesionalizaci učitelských sborů. (A to si všimněme, že názor přebírá pouze zpátečnický pseudoodborářský spolek Pedagogická komora.) Považuji prohlášení za nekorektní, protože dostatek učitelů je jejich byznys. Stejně nekorektně tedy kontruji: Nasypte nám kantory, a nebudou se muset vymýšlet paragrafy o možnosti vyrobit si učitele z jiné než pedagogické praxe.

Kolegové z učitelských fakult, vyndejte si hlavu ze své akademické brašničky a pojďme být konstruktivní. Paragraf 9a se bude týkat malého počtu kantorů a MŠMT deklaruje, že se jedná o dočasné řešení. Věřme ředitelům, že zákon nezneužijí, nepomohli by si. Za všechny ředitele si troufám tvrdit následující: 

  1. Žádný ředitel dobrovolně nezaměstná diletanta.
  2. Každý ředitel přijme na první místě vzdělaného kantora.
  3. Nikdo nechce řešit problémy spojené se špatným kantorem, nekonečné diskuze s nespokojenými studenty a rodiči. Pověst školy dělají lidé v ředitelně i ve sborovně. 
  4. Pokud ředitel (ne všichni sedí v ředitelné prestižního gymnázia) nemůže sehnat kantory, kteří nejsou, a to ne jeho vinou, je přesto za svoji školu zodpovědný a musí si poradit jinak. Žádný děkan mu nepomůže.

Váš boj za čistotu profese se totiž stává ve srovnání s čísly vašich absolventů směšným. Namísto falešných strašáků bojujme kvalitou absolventů, dobrými praxemi a motivovanými kolegy ve sborovně. 

Pavel Klíma, poslanec PSP ČR, místopředseda školského výboru, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství, ředitel školy s osmnáctiletou praxí.