Inkluze ukrajuje peníze z platů učitelů

Masová inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou zavedla někdejší ministryně školství Kateřina Valachová, už rok a půl dělá vrásky na čele ředitelům škol i krajským rozpočtářům. Jakkoli je samotná myšlenka na vzdělávání žáků se speciálními potřebami v podmínkách běžné školy správná, vázne samotné provedení inkluze: zatímco kraje se musely potýkat s nezajištěným financováním platů asistentů pedagoga, na ředitele škol dopadla ohromná byrokracie i problémy se získáním žádoucího počtu asistentů, a to nemluvím o jejich řádné kvalifikaci pro tuto práci.

Aktuálně máme v Jihočeském kraji 1848 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, nejvíce je jich na základních školách, konkrétně 1530, následují střední školy se 176 studenty a mateřské školy se 142 dětmi. Stará se o ně 887 asistentů pedagoga.

Kraje si přitom v minulém roce musely poradit s problémy s náklady na platy asistentů, ministerstvo školství totiž špatně nastavilo výši rezerv, ze kterých se měly platy pokrýt. To si vyžádalo dofinancování z peněz kraje. Aby toho nebylo málo, museli jsme si poradit i s navýšením tarifů nepedagogů od 1. července a navýšení platů pedagogů a nepedagogů od 1. listopadu. Ministerstvo školství totiž neposkytlo krajům plnou částku na toto navýšení a na pokrytí zbývajících peněz jsme museli použít krajskou rezervu na přímé výdaje na vzdělávání.

Ale ani v letošním roce není všem problémům konec. Na prvním zasedání jihočeského školského výboru jsme se při projednávání rozpočtového výhledu dozvěděli, že ministerský normativ 2018 nepokrývá 15% navýšení platů z listopadu 2017. Prý se tvoří rezerva právě na inkluzi a asistenty pedagoga. A ačkoli je inkluze jistě správnou věcí, stále se potvrzuje, že ji ministerstvo ani po roce a půl od jejího spuštění stále nezvládá. Navíc peníze na ni ukrajují z učitelských platů!

Pavel Klíma