Byl jsem zvolen předsedou dozorčí komise NSA

Beru to jako velký závazek k tomu, abych pro český sport něco udělal. Funkce je to nehonorovaná.

Zvolil jsem si čtyři klíčové priority, které jednoznačně povedou ke zlepšení fungování NSA i celého amatérského i profesionálního sportu. 

  1. Budu v NSA hlasem všech sportovců a klubů od nejmenší vesnice až po centrum Prahy. 
  2. Dozorčí komise musí pomoci kvalitnímu fungování NSA. Dohlédnout na včasné a transparentní rozdělení peněz do posledního venkovského klubu. 
  3. Dohlédneme na to aby vypisování výzev bylo transparentní a po debatě se sportovním prostředím a municipalitami. 
  4. Chci, aby debata o způsobech podpory sportu u nás probíhala nejen za účasti klubů, místních samospráv, ale i zákonodárců. Mým úkolem je podílet se na moderaci této debaty a současně být oporou předsedovi NSA Ondřeji Šebkovi, zároveň jeho kontrolou. Pan předseda už ostatně zahájil kroky tolik potřebné k ozdravení NSA i celému financování sportovního prostředí.